โลหะผสมอลูมิเนียมแฮฟเนียม AlHf

May 9, 2019

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โลหะผสมอลูมิเนียมแฮฟเนียม AlHf
High Broad มีโลหะผสมอลูมิเนียมต้นแบบและแมกนีเซียมอัลลอยด์หลากหลายชนิด

โลหะผสมส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องบินการบินทางทะเลและอื่น ๆ

โลหะผสมอลูมิเนียมแฮฟเนียม AlHf

อลูมิเนียมลิเธียมอัลลอยด์ AlLi

อัลลอยด์ AlSm

อัลลอยด์ AlEr

เป็นต้น