จากเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2024 จีนส่งออกสินค้ามะนีเซียมหลายชนิดรวม 74500 ตัน

March 27, 2024

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ จากเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2024 จีนส่งออกสินค้ามะนีเซียมหลายชนิดรวม 74500 ตัน

สถิติการส่งออกของสินค้าแม็กนีเซียมต่าง ๆ ในจีน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 (หน่วย: 10000 ตัน, 10000 ดอลลาร์สหรัฐ)

 

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ จากเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2024 จีนส่งออกสินค้ามะนีเซียมหลายชนิดรวม 74500 ตัน  0